Behovet av mat är den samma för alla OCI-katter, med skillnaden beroende på deras storlek och kön. Det som dock skiljer mycket är deras önskan om att få mat. Du som ägare har därför ett stor ansvar för att tillse att din OCI får rätt kvalitet och rätt mängd föda och vatten.

I våra linjer

I flera av våra linjer vi har sålt katter ifrån, finns en naturligt inbyggd känsla för när det räcker med mat, men i flera andra av våra linjer finns det också så kallade ”matmonster”, dvs deras vilja att äta mer än vad de gör av med är mycket stor. När detta uppträder blir dessa mycket lätt överviktiga. Det är alltså därför viktigt att tänka på att ge rätt mängd mat. En kraftigt överviktig katt, brukar man säga innebär att dess livslängd förkortas med ca 5 år.

Bantning av katt?

om du inte känner revbenen är den överviktig (dvs minst 15% mer än sin idealvikt). Det är förenad med livsfara att försöka snabb-banta en katt, då deras lever kan ta skada av en kraftig begränsning av föda. Det innebär att du måste jobba långsiktigt med att ändra kosten och sakta ge mindre mat än vad din katt behöver.

Att enbart dra in på godis och minska på det vanliga fodret kan hjälpa om katten bara är lite överviktig. Handlar det om en större viktminskning är det bäst att byta till ett lättare premiumfoder. Om du misstänker att kattens övervikt på något sätt är förknippad med sjukdom eller smärta ska du ta kontakt oss för vidare råd eller med en veterinär innan du börjar bantningen.

Torrfoder eller ”blötmat”

Till att börja med, använd ALLTID foder av premiumkvalitet, det innebär att vi avråder från att ge katten mat från Konsum/ICa/Lidl mm. Vi rekommenderar det av flera skäl:

  • Premiumfoder från Royal Canin, Hill’s, mm har rätt och tillräcklig sammansättning av näringsämnen för att din katt ska må bra,
  • Priset räknat gram/protein blir nästan alltid billigare än lågprisfoder

Vårt absoluta rekommendation är att inte enbart ge torrfoder eller blötmat utan att ge en mix av de båda.