SE*Hot Thundereans Upside Down Cake (XSH n 25) & SE*Hot Thundereans Queens Fox (OCI os 24) 

När vår hona SE*Hot Thundereans Upside Down Cake (XSH n 25) är redo och vår avelshane SE*Hot Thundereans Quick Fox åter är fertil (han har varit chippad) kommer parning att ske dom emellan. Troligen kommer detta att ske i februari-mars. Det innebär att kullen kommer att födas i april-maj 2021 med leverans 13 veckor senare (dvs juli-augusti ).

Här länk till Stamtavla för kullen.

GIC SE*Hot Thundereans Gami (OCI a 24) & NO*Bakste Pus Goliat (OCI o 24)

När Goliat är redo och så även vår hona Gami kommer vi göra en  parning dom emellan. Troligen kommer detta att ske i mars. Det innebär att kullen kommer att födas i maj 2021 med leverans 13 veckor senare (dvs augusti ).

Här länk till Stamtavla för kullen.

SE*Hot Thundereans Sangria & NO*Bakste Pus Goliat 

Vår hona SE*Hot Thundereans Sangria (OCI b 24) är 1 år och när var tonårshane är redo att paras och Sangria löper, kommer hon paras med NO*Bakste Pus Goliat (OCI o 24), troligen kommer detta att ske i mars-april  2021. Det innebär att kullen kommer att födas i maj-juni 2021 med leverans 13 veckor senare (dvs augusti-september).

Här länk till Stamtavla för kullen.

SE*Hot Thundereans Valentina Sour & NO*Bakste Pus Goliat

När vår hona SE*Hot Thundereans Valentina Sour (XSH o 24) blir vuxen är tänkt att hon ska paras med vår fantastiska avelshane NO*Bakste Pus Goliat (OCI o 24) , troligen kommer detta att ske i mars-april. Det innebär att kullen kommer att födas i maj-juni 2021 med leverans 13 veckor senare (dvs augusti-september).

Här länk till Stamtavla för kullen.

SE*Hot Thundereans Velvet Jack & DK*Betonica’s Nimrod 4 Hot CT 

När vår hona SE*Hot Thundereans Valvet Jack (XSH b 24) blir vuxen är tänkt att hon ska paras med vår fantastiska avelshane DK*Betonica’s Nimrod Hot 4 CT (OCI o 24) , troligen kommer detta att ske i februari-april. Det innebär att kullen kommer att födas i april-juli 2021 med leverans 13 veckor senare (dvs juni-september).

Här länk till Stamtavla för kullen.